Heb Eng Amh
חדשות והודעות
לחץ לכל ההודעות
23/5/2013
יצא לאור והופץ "ידיעות נגט" - ינואר 2012.
13/2/2012
הכנס השנתי הראשון של עמותת כולאננה - הזמנה
9/12/2011
פעילויות לרגל חג הסיגד שנערכו בבתי ספר.
22/5/2012
נייר עמדה בנושא: "אינטגרציה וסגרגציה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה"
15/5/2012
יום עיון בנושא אינטגרציה וסגרגציה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך
21/11/2011
הזמנה לאהל מרכז ההגוי ביום הסיגד
8/2/2012
מרכז ההיגוי הצטרף לכולאננה
31/10/2011
מזל טוב לאילנה פרדה להולדת הבת.
31/10/2011
מזל טוב לאבבש מלסה להולדת הבת.
4/7/2014
ימי עיון בחודשים נובמבר ודצמבר
סקר
מרכז ההיגוי הוקם בשנת 1994 ע"י משרד החינוך במגמה לסייע למוסדות חינוך קולטי עלייה ולגופים הקשורים בקליטה לבצע את תפקידם ומשימותיהם, בהתאמה לצרכים הייחודיים של בני הקהילה בתהליך קליטתם. מרכז ההיגוי הוקם על רקע התחושה הולכת וגוברת של בני הקהילה והפעילים בקרבה כי מערכת החינוך אינה מצליחה למצות את הפוטנציאל הטמון בבני ובנות הקהילה.
שותפים חדשים של מרכז ההיגוי:
© כל הזכויות שמורות למרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך, 2008
קונספט ועיצוב: Mixel
פיתוח: טק-קריירה, מרכז הכשרה טכנולוגי ליוצאי אתיופיה