Heb Eng Amh
חדשות והודעות
לחץ לכל ההודעות
סקר
מרכז ההיגוי הוקם בשנת 1994 ע"י משרד החינוך במגמה לסייע למוסדות חינוך קולטי עלייה ולגופים הקשורים בקליטה לבצע את תפקידם ומשימותיהם, בהתאמה לצרכים הייחודיים של בני הקהילה בתהליך קליטתם. מרכז ההיגוי הוקם על רקע התחושה הולכת וגוברת של בני הקהילה והפעילים בקרבה כי מערכת החינוך אינה מצליחה למצות את הפוטנציאל הטמון בבני ובנות הקהילה.
שותפים חדשים של מרכז ההיגוי:
© כל הזכויות שמורות למרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך, 2008
קונספט ועיצוב: Mixel
פיתוח: טק-קריירה, מרכז הכשרה טכנולוגי ליוצאי אתיופיה